Treure el cap – Altaba Valera Volt

«Torna a treure el cap el trio Altaba Valera Volt. I ho fa amb un disc extremadament cinemàtic.
Novament ningú diria que es tracta d’un projecte d’improvisació.
Com sempre les sonoritats jazzísitiques en són el pal de paller i l’esponteneïtat la forma de creació.
De tot plegat en sorgeixen composicions instantànies i irrepetibles. 3 músics escoltant-se i
complementant-se. Explorant la combinació dels 3 instrumentistes neixen paisatges ambientals
habituals en els seus directes que encara no havien tingut una plasmació en estudi.” Xavier
Riembau

Finis Africae